Bagel –蕃茄乳酪

 
     
  
  換了麵粉,配方又重新調整過,但是這次的水量多了一些,操作起來不是很順手。
而且因為有幾個Bagel包在裏面的乳酪爆出來,那一堆肥滋滋的油就這麼流到烤箱石板上,那個嚇人的油煙味花了快要二個多星期才散掉><
 
     
  
  Saf-Red,直接法  
      
  
  2011.12.22