Pita – 甜玉米

 
     
  
  來試試其它口味的Pita。和南瓜口味的一樣,由於南瓜粉和甜玉米粉都沒有筋性,要是加了之後,麵粉的比例到底要怎麼配置還思考了頗久,這次做出來的結果還不錯,榛果油也是頗能襯托出玉米那淡淡的甜香味*^^*  
     
  
  Saf-Red,直接法  
      
  
  2011.09.21