Rundstück

 
     
  
  我和T55的相性好像不怎麼好。明明看書上這個麵糰應該還蠻好操作的啊,結果自己做起來實在不是很順手。換另一種法國粉來試不知道會不會好一點?oO?
單純只是要消耗T55和罌粟子而已啦:p
 
     
  
  Saf-Red,直接法  
      
  
 2011.07.15